/ ThinkStock/Getty Images
Кръгла маса под наслов „Да подготвим децата си за бъдещето!“ се проведе в Русе.

Целта е приобщаването на децата със специални образователни потребности, а родители на деца от аутистичния спектър бяха поканили специалисти по детско развитие, както и представители на Община Русе, РУО – Русе, Областната администрация и Лайънс клуб „Сексагинта приста“.

Основният проблем е недостатъчният брой помощници на учителите и липсата на кадри, които да помагат за адаптацията на децата. Според психолозите, които участваха в дискусията, помощникът на  учителя, освен с подходящо професионално образование, трябва да работи с желание и разбиране към най-малките. Специфичните нужди в развитието на децата със СОП изискват специално внимание и отношение, както и близък индивидуален подход.

Устройство за изкачване на стълби за деца със специални потребности в още едно русенско училище

На срещата бе предложено откриване на паралелки за помощници на учителя в средните училища. Преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев“ представиха единствената по рода си в България специалност „Ерготерапия“, насочена към помагане на хора със специални физически и умствени потребности и целяща да подобри техните умения за самообслужване.

„Има необходимост от промяна. Имаме подкрепата на всички институции. Трябва да налагаме нови модели, а не да стоим в тази позиция, в която години наред сме били, защото обстоятелствата и времето го налагат. От позицията на социални услуги и това, което ние като община можем да предложим, е да продължим да работим в подкрепа на децата и на вас, които изнасяте на гърба си най-големите трудности“, каза Катя Петрова, директор дирекция „Хуманитарни дейности“ към
Община Русе.  „Апелирам да поставяте въпросите си и да се обединим, за да бъдем максимално полезни на себе си и на децата, които имат нужда от помощ“, допълни тя.

Решено бе на следващата работна среща в писмен вид да бъдат изложени исканията на родителите на деца с потребности и на специалистите, ангажирани с тяхното развитие и обучение. След това те ще бъдат адресирани до всички институции и неправителствени организации, които могат да помогнат за подобряването на приобщаващото образование в Русе и страната.
 
община Русе