/ община Русе
В ОУ „Тома Кърджиев“- Русе се проведе демонстрация на специализирано устройство за изкачване на стълби за деца със специални образователни потребности.

В учебното заведение се обучават две деца в  IV и V клас с ограничена подвижност, които вече ще могат да посещават учебните  часове без затруднения с изкачването на стълби.

Специалното съоръжение има товаропоносимост до 180 кг. и се захранва с батерии, като с едно зареждане могат да бъдат изкачени 400 стъпала.

В Русе ще се състои фестивал на деца в неравностойно положение

Направена бе демонстрация как се работи с инвалидна количка, която с лекота беше качена на втория етаж.

Устройството за изкачване на стълби гарантира безопасното придвижване на децата в по-трудно достъпните места на училището, като разполага и с автоматична спирачка.

Администрацията в Русе се заема със задачата да търси  възможности за изграждане на асансьори в учебните заведения, с които да се гарантира в пълна степен предоставянето на равни възможности за всички ученици.
 
община Русе