Регионалният съвет за развитие ще разгледа актуалните изменения в Националната стратегическа референтна рамка
Регионалният съвет за развитие ще разгледа актуалните изменения в Националната стратегическа референтна рамка / netinfo
Последните промени в Националната стратегическа референтна рамка 2007- 2013 г. ще бъдат представени на заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране. В заседанието ще участват областни управители, кметове на общини и социално-икономически партньори от Северен централен район.

Националната рамка има за цел да подкрепи цялостната стратегия на България, насочвайки използването на Структурните и Кохезионния фонд ефективно и в съответствие с нуждите на страната. Тя е разработена съгласно Стратегическите насоки на Общността и Интегрираните насоки за растеж и заетост, както и съгласно принципите, утвърдени чрез споразумението на Европейския съвет от Гьотеборг.