Проверяват техниката за извънредни ситуации
Проверяват техниката за извънредни ситуации / netinfo

Областният управител Мария Димова разпореди преглед на мобилизационната готовност на фирмите и другите собственици на техника, водеща се на военен отчет. Прегледът ще бъде извършен от началниците на Военни отдели от 1 септември до 31 октомври.

 

В заповедта на областния управител е разпоредено да се засили контролът за недопускане на нарушения и пропуски по поддържането на мобилизационно-техническата готовност на кооперациите, сдруженията, организациите и собствениците на техника в региона. Проверката ще установи съответствието на техниката, водеща се на отчет, с наличната във фирмите.

 

Ще бъде направен преглед на създадената организация и осигуреност с личен състав на групите за подготовка и изпращане на техниката във войсковите части. Особено внимание ще се обърне на собствениците на инженерна техника, самосвали и специални автомобили. Кметовете на общини трябва да уведомят всички собственици на техника, водеща се на военен отчет, за часа, датата и мястото на прегледа.

 

От 1 септември до 31 октомври ще бъде извършен преглед на автомобилите, ремаркетата, тракторите, инженерните машини, подвижна подемно-транспортна техника и съдовете за ГСМ, както и на техниката, участваща в прибирането и засяването на селскостопанската продукция. От 1 до 5 септември ще се проверяват въздухоплавателните средства и  друга специализирана техника, от 8 до 12 септември корабите и плавателните съдове, а от 6 до 10 октомври специализирания железопътен състав. Всички собственици на техника ще бъдат информирани писмено за резлутатите от прегледа.