/ Дарик Русе
Продължават инсектицидните обработки чрез авиационно третиране срещу комари на засегнатите площи по поречието на река Дунав, съобщиха от БАБХ.

Започна пръскане срещу комари по поречието на Дунав

Ще бъде обхваната ивица от приблизително 2 км южно от брега на река Дунав от сръбската граница до Никопол. За 18 юли, четвъртък, е планирано да бъдат третирани площите от село Сомовит до сухоземната ни граница с Румъния. Графикът ще бъде коригиран при промяна в метеорологичните условия.

Дунав пръскане
БАБХ

Площите, които ще бъдат обработвани, са определени от съответните общини. Препаратът, с който ще се извършат третиранията, е от семейството на пиретроидите - Ефциметрин 10 ЕК.

Пръскат срещу комари в Русе и на Текето

Третиранията ще се извършат при спазване разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Започва самолетно пръскане срещу комари в крайдунавските общини

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите, като стопаните на пчелините, разположени между село Сомовит и град Никопол, следва да имат предвид, че там пръсканията ще са и двата дни.

Проф. Кантарджиев: Българинът няма имунитет срещу западнонилска треска

За повече и по-подробна информация се обръщайте към съответната община. За предстоящите мероприятия са уведомени областните управители и кметовете на съответните общини.