/ Дарик Русе
Започна дезинсекционна кампания по поречието на река Дунав, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните.

Пръскат срещу комари в Русе и на Текето

Кампанията ще се извърши чрез авиационно третиране с цел масовото унищожаване на комарите и предотвратяване разпространението на болести по хората и животните в тези рискови региони.

Започва самолетно пръскане срещу комари в крайдунавските общини

Първото пръскане против комари ще бъде реализирано на територията на община Козлодуй. Българската агенция по безопасност на храните напомня, че при пръскане срещу инсектициди е необходимо пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите.