Празник в КСУДС
Празник в КСУДС / netinfo
Много радост и забавления поднесе СНЦ „Еквилибриум” на децата, участвали в осмия Празник „Приятели на осиновяването” в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Русе. Това бе първата инициатива от Информационната седмица на осиновяването /24.09.17 г. до 28.09.17 г./, която се провежда за четвърта година по инициатива на Българска асоциация осиновени и осиновители. Всички деца бяха поздравени от директора на Комплекса за социални услуги – г-жа М. Влахова и началник Отдел „Закрила на детето” – г-жа М. Неделчева. Завладяващият треньор по зумба Василена Димова увлече малки и големи да танцуват и играят. Красота и талант показаха представители от Танцова формация „Русчук” с главен художествен ръководител Богдан Донев и от мажоретен състав „Екстрийм” към ОМД и танцово студио „Импулс” с ръководители Петя Бонева и Вероника Миланова. След песните на Алекс Неделчева, децата представиха и своите таланти пред микрофона – песни и стихотворения. Всички присъстващи се хванаха за ръце на хоро, заедно, като голямо и единно семейство. Празникът, тортите, без които не може един рожден ден, и почерката за всички се случиха благодарение на дарителите: Виенска сладкарница „Емейа” – Елена Попова, сем. Петкови, сем. Генджеви, сем. Тотеви, сем. Димитрови, сем. Рамаданови, сем. Шавкови, сем. Исмаил, г-н П. Петров, г-жа Д. Николова. Всички деца заедно пуснаха в небето балони със своите желания. По време на празника бяха изложени и техни рисунки на тема „Моето семейство”, а изложбата продължава и по време на цялата Информационната седмица на осиновяването.

Стартира кампанията „Направи добро”

Инициативата е на осиновителите, кандидат – осиновителите и приемните родители от постоянната група за взаимопомощ, фасилитирана от екип на Центъра за обществена подкрепа към Комплекса, която съществува вече повече от 11 години. Те взеха активно участие и в провелата се днес дискусия в Комплекса за тенденциите и проблемите свързани с процеса на осиновяване. Заедно с представители на ключовите институции – Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“ и екипа на „Еквилибриум“ се подготвят предложения за преодоляване на проблемите, споделяни от почти всички кандидат-осиновители и осиновители. Предложенията ще бъдат представени на професионален форум в София на 6 октомври, организиран по инициатива на Българска асоциация осиновени и осиновители, в който участие ще вземат и представители на МТСП, ДАЗД, Министерство на правосъдието и Регионалните дирекции социално подпомагане. Целта е да се подобри подготовката на децата в процеса на осиновяване, подкрепата преди и след самото осиновяване както за децата, така и за родителите, така че адаптацията и за двете страни да е максимално плавна и лишена от стрес и негативни емоции.