/ netinfo
Пламен Нунев пред Дарик радио
99959
Пламен Нунев пред Дарик радио
  • Пламен Нунев пред Дарик радио
До края на днешния ден Община Русе ще подаде жалба в Административния съд срещу решението на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 (ОПОС), според което Русе няма да получи евросредства по приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ за прилагане на мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, въпреки че градът има сериозни екологични проблеми.

Пламен Нунев и Светлана Ангелова подкрепят сътрудничеството на Държавна опера-Русе с румънски театри и фестивали

Със свое решение от 12 ноември 2018 г., Комитетът за наблюдение на ОПОС е определил като допустими кандидати за получаване на безвъзмездна финансова помощ за подобряване качеството на атмосферния въздух ) 7 от общо 25 общини с нарушено качество на въздуха, които са Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община.

„Вчера на работна среща с кмета на Русе Пламен Стоилов уточнихме мерки, които ще се предприемат. До края на деня ще се входира жалба в съда, срещу решението на управляващия орган. Русе има проблеми с атмосферния въздух и заради промишлеността, а и заради географското положение и атмосферните условия.

Общината направи възражение, което беше отхвърлено, затова следващата стъпка е жалба в съда. Аз утре ще имам  и среща с министъра на Околната среда по въпроса“, заяви в интервю за Дарик радио народният представител Пламен  Нунев

П. Нунев: Изграждането на магистралата Русе-Велико Търново може да стартира през юли

Нунев  съобщи още, че предстои проект по ПУДОС за подобряване и рехабилитация на ВиК мрежата в Русе, който предвижда и подобряване на качеството на атмосферния въздух.  Също така Община Русе участва в партньорство със Столична община в проекта LIFE, по който ще получим средства за подмяна на отоплителни инсталации на домакинствата и доставка и инсталиране на измервателни устройства за мониторинг на чистотата на въздуха.

„Все още не са ясни параметрите по тази програма, но мисля, че средствата няма да са никак малко. С тях хората ще бъдат подпомогнати да заменят печките на твърдо гориво с по-екологично чист вариант за отопление“ добави Нунев