/ Дарик Русе, архив
В РИОСВ-Русе пристигнаха протоколите от първите изпитвания на проби атмосферен въздух, взети в средата на месец ноември. От общо 81 анализирани летливи органични съединения (ЛОС) са регистрирани само три вещества (толуол, дихлорметан и дибромохлорметан), чиито концентрации не превишават нормите по българското екологично законодателство.

Големите градове в плен на мръсния въздух

Останалите 78 показателя са под границата на определяне, т.е. не са открити в атмосферния въздух. Пробите въздух са общо четири, две от които са взети на границите на обекти в Източна промишлена зона на Русе при наличие на специфична миризма, а останалите са контролни, за определяне на фоновото съдържание на атмосферни замърсители.

Превишения на фини прахови частици са регистрирани през изтеклите дни

Пробите са изпратени и анализирани в акредитирана лаборатория в Холандия
. Целта на пробонабирането е да се подпомогне идентифицирането на атмосферните замърсители и установяване на конкретния източник при експертименталното пробонабиране с апарата OdorPrep за улавяне на интензивно миришещи вещества, разположен до Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ в централната част на Русе.