/ netinfo
Кампанията на СНЦ „Еквилибриум” „Детство у дома: обич, сигурност, развитие“ има за цел набиране на средства за децата и семействата, с които работим в 11 социални услуги. Част от тази кампания е и инициативата за събиране и издаване на вторични суровини.

Ученик от Русе със златен медал от олимпиада в Русия

Тя обединява усилията на много съмишленици, колеги и приятели. В партньорство с фирма „Никтранс” ЕООД през месец юли бяха издадени 220 кг пластмаса, 170 кг хартия, 20 кг желязо. В събирането на вторичните суровини помогнаха АГК към УМБАЛ „Канев”, РДСП, БТБ - България АД, Лили Янакиева, Ивелина Иванова, Ирена Лакова и други.

От сдружението призовават всички, които искат да подкрепят мисията за по-добра грижа за децата и семействата, с които работят, да се включат в събирането на пластмасови бутилки, капачки и други вторични суровини.

Когато буквите танцуват

Вторичните суровини се събират в две бази – Комплекс за социални услуги за деца и семейства - бул. Липник №14 (бивше училище „Христо Смирненски“) и Обединени детски услуги „Слънчо” – ул. „Никола Й. Вапцаров №20 (бивш дом „Майка и дете“). В кампанията могат да се включат както физически, така и юридически лица.