Експерти на РИОСВ дадоха предписания на община Русе и на дружество, собственик на съседен имот за почистване на замърсени с отпадъци площи
В три последователни дни от 29 септември до 1 окотомври АИС „Възраждане“ е регистрирала превишения на нормите на фини прахови частици от 10 микрона в Русе, съобщиха от екоинспекцията.

Най-високата стойност е отчетена на 29 септември - 60.65 микрограма на кубичен метър (μg/m3), при норма 50 μg/m3. За същия период завишени, но не превишени са стойностите  за фини прахови частици 2.5 μg/m3 и азотни оксиди.

„Русе иска да диша“ - протест за чист въздух в крайдунавския град (СНИМКИ/ВИДЕО)

Общо през септември са регистрирани 4 превишения на фини прахови частици 10 микрона в града, дължащи се на сухото време, запрашеността на пътните артерии в града, горивни процеси на територията на Румъния и данните за локални огнища в околностите на Русе.

Данните за качеството на атмосферния въздух се публикуват ежедневно на интернет страницата на РИОСВ на адрес: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Експерти на РИОСВ дадоха предписания на община Русе и на дружество, собственик на съседен имот за почистване на замърсени с отпадъци площи. Проверката е осъществена  в края на миналата седмица, в присъствието на собствениците на имотите.

Замърсените площи и нерегламентирано третиране на отпадъци са установени при извънредни проверки през втората половина на септември, свързани с неприятни миризми кварталите „Здравец-Изток“, „Възраждане“ и централните части на града.

Извънредни проверки по сигнали за неприятни миризми в Русе

При обход в кварталите „Тракция“ и „Пухлево дере“ в Източна промишлена зона са констатирани много тлеещи огнища и замърсени с битови отпадъци терени на приблизителна  площ около 100 квадратни метра.

При извънредните обходи дежурните екипи на РИОСВ са се накъкнали на множество огнища на изгаряне на отпадъци и жп-траверси, установени в Източна промишлена зона и Индустриален парк-Русе (Товарна гара-Изток).

Изгярянето на отпадъци представлява нарушение на Закона за управление на отпадъците, но води и до влошаване на качеството на атмосферния въздух в града.