Още 4 декара необходими за строежа на Спортната зала
Още 4 декара необходими за строежа на Спортната зала / netinfo
Съветниците от “Инициатива Русе ще предложат допълнителна точка в дневния ред на утрешното заседание на общинския съвет. Тя е свързана с упълномощаването на кмета Божидар Йотов да се разпорежда с допълнителни 4000 кв. метра, които да бъдат предоставени за строежа на спортната зала. Нуждата за тези 4 декара, или около 3 % се появява от разминаването между идейния и работния проект на инвеститорите.

Оказва се, че в хода на изготвянето на крайния проект се е появила необходимост от допълнителната площ, след разговорите на инвеститорите с водещи компании в областта на спорта, които са уточнили изискванията, свързани с изграждането на подобно съоръжение. Сред тези изисквания са например наличието на хотелски комплекс с леглова база от най-малко 300 места. Планираните първоначално 500 паркоместа също ще са недостатъчни и ще се наложи увеличаването им.

Правото на кмета да предостави необходимата площ ще предотврати бавенето на процедурите и реалното започване на строежа.