Обсъждат състоянието на кея и туристически проекти
Обсъждат състоянието на кея и туристически проекти / Дарик Русе, архив

Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната среда ще се събере на редовно заседание в четвъртък. Дневният ред е следният:

1. Състояние на крайбрежната зона на град Русе - перспективи за преустройството й. Запознаване с предстоящи проекти.

2. Проекти на ИАППД за опазване водите на река Дунав от замърсяване от корабоплавателна дейност в общия българо-румънски участък

3. Проектът „Дунавският Лимес в Североизточна България”

4. Създаване на интегриран туристически продукт в Община Иваново – възможности и предизвикателства

5. Община Две могили представя традиционните фестивали „Жива вода” в с. Каран Върбовка и „Събор на хърцоите” в с. Кацелово.

6. Отчет за дейността на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната среда през 2014 г. и приемане на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.