/ netinfo

Приключи четвъртото издание на конкурса „Най-зелена община“ за 2018 г., организиран от „Екопак България“.

Приеха програма за развитие на туризма на община Русе през 2019 г.

В надпреварата се включиха общини-партньори на „Екопак България“ от цялата страна. Целта на конкурса е да отличи най-добрите еко проекти, свързани с повишаване на екологичното образование и информираността на гражданите за ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки, за природата, човешкото здраве и качеството на живот.

Съревнованието се проведе в 3 категории: малка община с население до 25 000 жители, средна община с население между 25 000 и 100 000 жители и голяма община с население над 100 000 жители.

БСП: Призоваваме за методичекса подкрепа за Община Русе от страна на МИОСВ при възможности за справяне с проблеми като чистотата на въздуха

Участието в конкурса включваше два етапа – попълване на онлайн въпросник и изпращане на проекти за провеждане на информационно-образователни кампании и инициативи. Победителите бяха избрани от експертно жури, което оценяваше документите съгласно обявените критерии на сайта на конкурса http://ecopack.bg/naizelenaobshtina.

В Категория „Голяма община“ с население над 100 000 жители наградата от 25 000 лв. спечели Община Русе с проект „Върнете ме в природата“.