КОЦ
КОЦ / netinfo
За първи път специалистите от отделението по лъчеление на КОЦ Русе осъществиха 6 минутно лечение по най-новата технология VMAT. Досега средно за облъчване на един пациент бяха необходими 16 минути. Миналата седмица медиците приключиха последния етап от своето обучение за използването на новата технология. Тази седмица вече се наблюдават и първите отлични резултати. Намаляването на времетраенето на облъчване на пациентите осигурява от една страна по-щадящ курс на лечение, а от друга, по-голям брой болни имат достъп до качествена лъчетерапия. Технологията на лъчева терапия, наречена "RapidArc или VMAT (обемна модулирана по дъга терапия), се извършва чрез линейния ускорител. Тя е изключително ефективна при лечението на тумори и щади здрави тъкани. Линейният ускорител подава насочени модулни лъчи, които се фокусират с милиметри точност към засегнатата туморната тъкан, без увреждане на околните здрави органи. Тази техника позволява да се извършват ежедневно интервенции, преди всяка сесия на лъчетерапия. Лечението по тази технология е абсолютно безопасно за пациента.