/ ThinkStock/Getty Images
Повече от 34,6 млн. лева са приходите, постъпили в офиса на Националната агенция за приходите в Русе през миналия месец, което е с близо 3.2 млн. лева повече спрямо същия период на миналата година, съобщиха от приходната агенция.

Общо данъчните приходи през октомври тази година са 16,1 млн. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е близо 8.5 млн. лева, около 2,4 млн. лева е корпоративният данък и 4,8 млн. лева е ДДС.

Приходи за над 2,3 млрд. лв. са постъпили в НАП през октомври

Общият размер на приходите от осигурителни вноски за октомври надвишава 19,5 млн. лева, от които 11,8 млн. лева са за държавно обществено осигуряване, 5 млн. лева - за здравноосигурителни вноски и 2,7 млн. лева - за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

От началото на годината до края на октомври в офиса на НАП в Русе са постъпили повече от 326,8 млн. лева, което е с 18,4 млн. лева повече в сравнение със същия период на миналата година.

Най-висок е ръстът на постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица - 19 процента, като от него са внесени близо 65 млн. лева. Приходите от корпоративен данък се увеличават с 13 на сто и достигат над 29,2 млн. лева, а постъпленията от осигурителни вноски растат с 11 процента и вече са близо 182 млн. лева.

"Основна заслуга за повишаване на приходите има доброволното деклариране и внасяне на задълженията от фирмите и гражданите, като служителите в русенската приходна администрация активно се стараят да ги подпомагат в тяхната дейност.

Повишеното ниво на обслужване и конструктивното сътрудничество с данъкоплатците осигуряват устойчив ръст на постъпленията от региона", казва директорът на офиса на НАП в Русе Йордан Йорданов.
БТА