/ netinfo
Кметът на община Ценово д-р Петър Петров е упълномощен да представлява общината по време на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД в Русе. Направеното предложение беше одобрено с мнозинство от местните парламентаристи на извънредно заседание на Общинския съвет.

Приеха окончателната инвестиционна програма на ВиК оператора

При невъзможност д-р Петров да вземе участие в заседанието за негов заместник съветниците определиха Ваня Игнатова – зам.-кмет на община Ценово. Свикването на извънредно заседание на местния парламент се наложи от факта, че общото събрание на водоснабдителното дружество е насрочено няколко дни по-рано от определената дата за редовно заседание на Общинския съвет през месец май.