/ Община Русе
Кметът на Община Русе Пламен Стоилов и зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков инспектираха напредъка по строително ремонтните дейности по проекта „Интегрирана система за градски транспорт на Русе - 2 етап“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Новата пасарелка на Кея също стана обект на вандализъм

Те посетиха на място новата пасарелка, свързваща булевард „Придунавски“ с Кея, където се извършват действия по изпитване на конструкцията. Съгласно техническия проект се изследват хоризонталните и вертикални деформации на определени места.

По нови, обезопасени пасарелки със съвременна визия ще се достига до кея

„След като се направи анализ на резултатите от деформационните процеси и те отговарят на нормите, ще се пристъпи към довършителните дейности. Те включват доизграждане на парапета, осветлението и повърхностния слой на настилката“, заяви инж. Наков.

Срокът за изпълнение на проекта „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе - етап 2“ е 48 месеца, считано от 05 януари 2017 г.