Иззети са капани за незаконен улов на птици в Русе
Иззети са капани за незаконен улов на птици в Русе / снимка:РИОСВ Русе

Експертите на РИОСВ – Русе са иззели капани за незаконен улов на птици от оградата на стадион „Локомотив” в гр. Русе. Сигналът е подаден от жител на град Русе на 5 май 2015 г. На място са намерени два капана и клетка, в която е установен екземпляр от вида щиглец (Carduelis carduelis), който е защитен за територията на България. Птицата е поставена в клетката, за да привлича себеподобни. Не е установен собственикът на капаните. Екземплярът  е освободен в природата на подходящо място.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие е забранена всякаква форма на умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи, както и притежаването и отглеждане на взети от природата екземпляри от защитени видове.