Eднократно завишаване на озона регистрираха от РИОСВ
Eднократно завишаване на озона регистрираха от РИОСВ / DarikNews

Автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух в квартал „Възраждане”гр. е регистрирала в 23.00 часа еднократно превишаване на нормата за озон в 23 часа на 9 юни. Това превишение не е свързано  с възникналия инциден в предприятието за преработка на отработени масла «Лубрика», съобщиха от РИОСВ Русе.

Съгласно специалираното законодателство има 2 норми за озона – едночасова стойност – праг за информиране на нарселението или 180 микрограма за кубичен метър; и 8 часова стойност – праг за защита на човешкото здраве – 120 микрограма за кубичен метър. Информиране на населението се налага само в случаите, при което се отчитат наднормени стойности над 180 микрограма за кубичен метър в три последователни часа на денонощието.

Еднократното превишение  се дължи на температурната инверсия на въздуха (голяма разлика между дневни и нощни температури), което е характерно явление за началото на летния сезон.