През пролетта те са изградили „нов дом“ върху багер
Двойка от защитения вид бял щъркел - Ciconia ciconia е избрала необичайно място да отгледа поколение тази година в Русе, съобщиха от МОСВ.

През пролетта те са изградили „нов дом“ върху стрелата на строителна техника - багер. Машината е собственост на фирма, която е оператор на Регионално депо в града.

Щъркелите отлитат на юг (ВИДЕО)

Сигналът е подаден от управителя на дружеството заради необходимостта да се използва техниката. Експерти по биологично разнообразие на екоинспекцията са извършили проверка на място и са установили две млади птици в гнездото, които все още не могат да летят.

Законът за биологичното разнообразие категорично забранява обезпокояването на защитени видове птици, както и преместване на гнездо им, особено през размножителния период.

МОСВ

На управителя на фирмата са дадени предписания да не се правят опити за преместване на гнездото до отлитане на младите екземпляри. Необходимо е операторът да подаде заявление до Министерството на околната среда и водите за преместване на гнездото, за което се издава специално разрешително с указания.

Белите щъркели използват и депата за отпадъци за хранителна база. Вероятно затова двойката щъркели е използвала удобно за място в близост до депото.

Като повечето едри птици, белият щъркел образува двойки за цял живот. За разлика от лебедите, които целогодишно са неразделни, белият щъркел е с по-свободолюбив нрав. След като отгледат малките, мъжкият и женската се разделят и зимуват на различни места.

Там те не се размножават и нямат причина да са заедно. Напролет ги събира отново гнездото. Първи се връща мъжкият, а след няколко дни - и женската.