80 бъдещи юристи на обучение в Административния съд
80 бъдещи юристи на обучение в Административния съд / Административен съд - Русе

Започнаха практическите занятия на бъдещите юристи в Административен съд – Русе. За седма поредна година студенти от Юридическия факултет на Русенския университет имат практически занятия по дисциплините „административно право” и „административен процес“.

80 студенти от втори курс на специалността „Право” ще имат възможност да проследят отблизо различни административни съдебни производства и да добият впечатления за видовете дела в административното правосъдие.

От днес до 28 февруари в реални съдебни заседания бъдещите юристи ще научат повече за движението на делата, за участието на страните в производствата, за доказателствата, които се събират в административния процес, за сроковете за издаване на съдебните актове, за съдебната документация и др.