/ ThinkStock/Getty Images
Три културни институции в Разград ще се ремонтират по проект, съобщиха от общинската администрация.

Договорът с Управляващия орган по Оперативната програма "Региони в растеж" за изпълнение на проекта е подписан в началото на тази седмица. Общата му стойност е 825 295 лева, а финансирането ще бъде комбинирано.

Европейските средства са в размер на 572 079 лева, а община Разград ще участва с 60 000 лева собствени средства. Останалите 193 217 лева ще се набавят чрез поемане на дългосрочен дълг от финансовия инструмент, каквито са изискванията на процедурата за финансиране на проектите от културната инфраструктура.

Ремонтират основни улици в Разград

Общинският съвет вече даде съгласие общината да ползва кредит от Регионалния фонд за градско развитие за реализация на мерки за енергийна ефективност и реконструкция на сградите на Регионалната библиотека, Музикалната школа и Етнографския музей в Разград.

По проекта се предвижда да се направи изолация на сградата на Регионалната библиотека, да се подмени дограмата и отоплителната инсталация, и да се ремонтира покрива на сградата на институцията. В Етнографския музей ще бъде извършена топлоизолация на покрива, хидро и топлоизолация на сутерена от външната страна, както и благоустройствени дейности по вътрешния двор. В музикалната школа се планира подмяна на вътрешната дограма, боядисване на стени и тавани, хидроизолация на сутеренния етаж. За подобряване на достъпа до сградата ще бъде монтиран платформен лифт за хора с увреждания. Предвижда се и
закупуване на оборудване за нуждите на трите културни институции.

Срокът за изпълнение на проектните дейности е 24 месеца.
БТА