/ iStock/Getty Images
С евросредства подобриха материалните бази на четири детски градини в община Кубрат, съобщиха от Общината.

Дейностите са реализирани по проект на общината, финансиран от Програмата за развитие на селските райони чрез Местната инициативна група "МИГ Завет - Кубрат".

Стойността на инвестицията е над 36 000 лева. Със средствата е закупено обзавеждане за спалните помещения и занимални в детската градина "1 юни" в село Юпер - база с. Сеслав, ДГ "Здравец"-Кубрат - база село Точилари, и за детската градина в Севар.

Доставено е оборудване и обзавеждане и за кухнята в детската градина в Бисерци. Текущата поддръжка на материално-техническа база на детските заведения през следващите години ще става с бюджетни средства на община Кубрат.