/ iStock/Getty Images
Предвижда се проектните дейности да приключат до началото на февруари 2021 г.
С близо 1 млн. лв. ще бъде реновирана материалната база на бившия дом "Майка и дете" в Разград. Началото на строителните работи бяха дадени днес със символична първа копка, направена от кмета Денчо Бояджиев и областния управител Гюнай Хюсмен.

Община Разград очаква предложенията на гражданите за Плана за интегрирано развитие

Кметът посочи, че стартът на проекта "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда, общинска собственост, и изграждане на Център за работа с деца на улицата" е последователна стъпка на община Разград за развитието на този вид дейности, от които обществото има потребност.

Финансирането на дейностите е осигурено по оперативната програма "Региони в растеж". Проектните дейности предвиждат основен ремонт в сгради, общинска собственост - част от бившия Дом за медико-социални грижи за деца, и внедряване на мерки за енергийна ефективност.

В рамките на осигурения финансов ресурс строителите ще направят нова топло- и хидроизолация на външни стени, покриви и подове, ще бъдат монтирани и слънчеви колектори.

Фирми от Разградско са с одобрени проекти за преодоляване на кризата от пандемията

Обектът ще осигури достъпната архитектурна среда с изграждане на нов вход чрез пасарел, достъпен за хора с увреждания. След създаване на подходящите условия и обновяване на материалната база, съществуващата услуга в общността "Център за работа с деца на улицата" ще бъде пребазирана от сегашното си местоположение на втория етаж в корпуси, условно наречени Блок "А" и Блок "Б".

Предвижда се проектните дейности да приключат до началото на февруари 2021 година.