Препълни се детската градина в Гецово, търсят още учителки

Препълни се детската градина в Гецово, търсят още учителки
Препълни се детската градина в Гецово, търсят още учителки / Радка Минчева
Препълни се детската градина в Гецово, търсят още учителки
100615
Препълни се детската градина в Гецово, търсят още учителки
  • Препълни се детската градина в Гецово, търсят още учителки
През последната година броят на малчуганите в детска градина „Здравец” в Гецово се увеличи два пъти и затова настояхме пред местната власт да се назначат и още учителки – съобщиха родители на възпитаниците на детското заведение. С благодарност към общинската управа заради новото щатно разписание, което удвоява персонала, родителите вече имат нова цел – да се намерят пари за ремонт на сградата и ново оборудване. Спомнят си, че са спели на същите легла, на които сега спят децата им, същите били и шкафчетата.
В началото от общината не ни повярваха, че в селска детска градина броят на децата рязко се увеличава, навсякъде тенденцията е в обратната посока, и извършиха проверки на посещаемостта – разказва Мариела Томова.
Всъщност причината за по-малко от година децата от 15 да станат 37 е закриването на друга детска градина – тази в Осенец, в която са ходели децата от 3 села – Осенец, Дряновец и Балкански. Всички се прехвърлят в градината в Гецово, а учителките остават 2, заедно с две лелки. Това поставя в опасност здравето на децата – категорични са родителите.
Сутрин децата от останалите населени места идват с училищен автобус, в който трябва да има придружител, това е учителката, лелята остава сама с 20 деца. Освен да се грижи за тях, тя трябва да готви, да пали печката, да рине сняг, да носи дърва и така нататък, и се налага децата да останат сами, а част от тях са на 2 години.
Няколко месеца по-късно родителите вече се събират не за да се жалват, а за да благодарят, но и да си поставят нова цел.
Преди седмица кметът издаде заповед за ново щатно разписание, в които от 4 персоналът става 8 души, новите работни места са за 2 учителки, 1 леля и пазач. Това предполага и разделяне на децата на две групи, но материалната база не позволява това.
Едната леля е вече назначена, ще се търсят две учителки и пазач, както и спонсори за ремонт първо на кухнята, после и на отоплителната система. Според новото щатно разписание ще трябва децата да се разделят на две групи.  – от 2 до 4 години и 5-6-годишни, сега всички са заедно.
Като влезеш вътре на 60 кв.м. има 30 деца, като пчелички са.
Чуйте още от прикачения звуков файл.