/ община Пловдив
Таксата за децата от подготвителните групи в детските градини в Разград да бъде намалена, а в населените места в общината - да отпадне.

Това предвижда проектът за промяна на Наредбата за местните такси и цени на услуги в общината.

Децата, записани в трета и в четвърта подготвителна групи в детските заведения в община Разград, към момента са 752. От тях 218 не плащат такса, тъй като са от многодетни семейства, с починал родител, с над 50 процента ТЕЛК или други. Родителите на останалите 534 деца плащат само такси за хранене.

Предложението на община Разград е родителите да ползват частично подпомагане за дължимите такси за храненето на децата в размер на 40 на сто - за градините в Разград, а родителите в останалите населени места да бъдат освободени от заплащането й.

Така за първо дете месечната такса в Разград става 15 лв., а за второ и следващо - 12 лева. От плащане на такса ще бъдат освободени и деца, на които единият или двамата родители са с над 70 процента ТЕЛК, чиито родители са студенти, деца - близнаци и тризнаци, предвижда проектът.

 
БТА