ОУ”Ив.С.Тургенев” – с два международни приза

Футболисти и общинари на гости на ОУ“Ив.С.Тургенев“ в седмицата на отворените врати
Футболисти и общинари на гости на ОУ“Ив.С.Тургенев“ в седмицата на отворените врати / Радка Минчева, архив
С два международни приза се похвалиха от ОУ„Иван Сергеевич Тургенев“-Разград.
Учебното заведение е сред 500-те училища в света, отличени и наградени на международния конкурс за добро училищно управление и иновации в образованието „Planet: ISA Dubai 2018“.
Международните училищни награди се връчват ежегодно на училища с изключителен принос в образованието, като за 2018-а година носители на приза са учебни заведения от 20 държави.
Наградата на ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“- Разград е за най-добро училищно управление.
В същото времев резултат на поредното успешно кандидатстване по европейска програма от преподавателя по английски език Айтен Кязимова ОУ„Иван Сергеевич Тургенев“ е получило и  акредитация "Знак за качество" по програмата „Европейски корпус за солидарност“. Кандидатурата на ОУ"Иван С. Тургенев" е одобрена за целия период на инициативата на Европейския съюз, даваща възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа.
Сфери и роли на Знака за качество, с който е акредитирано ОУ„Ив. С. Тургенев“ - Разград са доброволчество и стажове, като училището ще е с роля на приемаща и подкрепяща организация на младежки доброволчески екипи от цял свят.
Знакът за качество удостоверява, че дадена организация, участваща в Европейския корпус за солидарност, е в състояние да осигури необходимите рамкови условия за младите хора за участие в дейности за солидарност в съответствие с принципите и целите на Хартата на  Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество е условие за всяка организация, която иска да участва в дейностите на Програма „Европейски корпус за солидарност“, да подготви проект и да кандидатства с него за финансиране по Програма „Европейски корпус за солидарност“.
Дейностите на Европейския корпус за солидарност подкрепят целите на настоящата Младежка стратегия на ЕС, която насърчава трансграничното доброволчество сред младите хора, както и предложението на Европейската комисия за нова стратегия на ЕС за младежта за 2019-2027 г., която има за цел да насърчи младите хора да станат активни граждани, посланици на солидарността и положителните промени за общностите в Европа, вдъхновени от ценностите на ЕС и европейската идентичност.

ОУИв.С.Тургенев  с два международни приза
netinfo