От понеделник трябва да плащаме местните данъци

От понеделник трябва да плащаме местните данъци
От понеделник трябва да плащаме местните данъци
На 12 февруари, понеделник, Община Разград започва кампания по заплащане на дължимия данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци. – съобщават от пресцентъра на община Разград.
Налозите се заплащат в сроковете до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Данъкът върху превозните средства за 2018 г. се заплаща също на две вноски - до 30 юни и до 31 октомври, като на предплатилите за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Данъчно задължените лица могат да заплатят дължимите суми:
в брой в стая № 8 - касов салон на Община Разград, находящ се на партера на общинска администрация, както и чрез ПОС терминални устройства;
в кметствата на общината;
на касите на Изипей;
по банков път;
с пощенски запис в Български пощи.
        Съобщенията за дължимите данъци и такси за 2018 г. ще бъдат доставени в срок до края на месец февруари от Български пощи – уточняват още от местната управа.