Община Разград: Служителите в общинска администрация не се оценяват по политически симпатии, а по качествена работа

Община Разград: Служителите в общинска администрация не се оценяват по политически симпатии, а по качествена работа
Община Разград: Служителите в общинска администрация не се оценяват по политически симпатии, а по качествена работа
Пресцентърът на Община Разград се възползва от възможността за право на отговор във връзка с публикация на регионалната страница за Разград в Дарикнюз. Ето пълният текст на правото ан отговор.
„Във връзка със статия в Дарик Разград със заглавие „БСП–Разград съзря политическа репресия в уволнението на общинска служителка, била в секционна комисия като представител на БСП“, бихме искали да коментираме:
От публикациите в медиите общинска администрация научи, че според разградските социалисти в Община Разград има политически репресии, изразяващи се в уволнения на служители, които по някакъв начин са демонстрирали симпатии към БСП.  Всъщност, посочената служителка е приела предложение за прекратяване на трудов договор, стъпката е предприета, тъй като работодателят не е удовлетворен от работата й. Същата е работила върху четири писма за периода май 2018 до май 2019 година. Фактите показват, че освобождаването й няма нищо общо с участието на госпожата в секционна комисия, а е свързано с дейността й на работното й място.
Към работещите в общинска администрация се подхожда спрямо задълженията им и извършената дейност. За пример служи и развитието на служители, работили при предишното ръководство, които получиха повишения и заеха по-високи постове при сегашното. Ако в случая бе вярно това, че кметът д-р Василев проявява „политическа репресия“, това нямаше да бъде факт.
Многократно от администрацията са давани примери, че единственото желание на ръководството е в нея да работят качествени служители, експерти, амбицирани специалисти, независимо от коя партия и каква принадлежност имат.
        Пресцентър Община Разград“