/ Община Габрово
Община Кубрат ще продължи осигуряването на топъл обяд за хора от уязвимите групи, съобщи кметът Алкин Неби, цитиран от БТА.

До края на годината храна ще получават 170 нуждаещи се от 11 населени места в общината. Това са хора, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на противоепидемичната ситуация, са затруднени да осигурят сами прехраната си.

Топъл обяд се доставя на хора с ниски доходи, възрастни, за които няма кой да се грижи. Подкрепят се също хора, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и да осигурят ежедневните си потребности.

Над 26 200 потребители ще получават топъл обяд до края на годината

Потребителите получават всеки работен ден в дома си супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

Услугата се осъществява по проект на общината по програмата "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020", финансирана от Агенцията за социално подпомагане.
БТА