Лидерът на КНСБ Пламен Димитров открива кампанията "Сивото убива!" в Разград в петък

КНСБ
КНСБ / Дарик Добрич - архив
Председателят на КНСБ Пламен Димитров открива утре в Разград информационна кампания на синдиката, която е под мотото „Сивото убива!“ и има за цел да повиши обществената осведоменост и да насърчи гражданското участие в процесите и политиките за ограничаване и превенция на недекларираната заетост в България.
За целта ще бъде разположен мобилен информационен център от 10 ч. до 18 ч. на адрес: гр.Разград, бул. „България“ №15.
За участие в информационната кампания са поканени и представители на местните структури на Инспекцията по труда и НАП.
В рамките на кампанията ще бъдат представени данни за нивото на сивата икономика и недекларираната заетост в България, както и предложенията на КНСБ за справяне с това явление. Ще бъде представено новото мобилно приложение на КНСБ - VOX, с което всеки работник или клиент може да подаде сигнал за некоректни практики на работодатели и фирми.
Информационната кампания се реализира в изпълнение на проект №BG05SFOP001-2.009-0174 „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е разработване и отправяне на препоръки за подобряване на регулаторната среда и ефективността на политиките за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България при спазване на принципа на открито и отговорно управление.