/ Областна администрация-Разград
Читалищата на територията на община Разград и тази година ще получат финансова подкрепа от местната администрация. Средствата в размер на 10 000 лева са заложени в Годишната програма за развитие на читалищната дейност, съобщиха от общинската управа.

Разпределението на парите е на база подадени проектни предложения, с които 20 от общо 25-те културни институции са кандидатствали пред общината. Проектите са на различна стойност, като най-високата е в размер на 798 лева.

В годината, в която заради пандемията множество културни събития отпаднаха, а комуникацията се провежда предимно чрез електронни устройства, ръководствата на читалищата са акцентирали на подобряване на техническата обезпеченост. Подкрепа за закупуване на компютърна техника и периферни устройства, мултимедия и екран са получили 12 културни институции.

На четири читалища са отпуснати средства за закупуване на носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит. Две читалища са получили финансиране за закупуване на озвучителна и осветителна техника, а други две за подпомагане организирането на чествания на годишнини, празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти.

Община Разград е една от малкото общини в страната, която подпомага читалищата със средства от общинския бюджет, като дофинансирането се прави за трета поредна година, отбелязват от общинската администрация. От там допълват, че процедурата се е оказала добра практика както за мотивиране на читалищата в търсенето на допълнително финансиране, така и за разширяване и разнообразяване на дейността им.
БТА