/ iStock/Getty Images
В Регионалното депо за неопасни отпадъци, обслужващо седемте общини в област Разград, през миналата година са приети и депонирани 49 974 тона отпадъци. От тях 29 539 тона са от територията на Община Разград, се посочва в годишния отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда. 

За година от контейнерите за битови отпадъци, разположени на територията на всички населени места в община Разград са събрани 20 393 тона битов отпадък.

Над 6 700 тона е количеството на отпадъка от почистването на териториите за обществено ползване и изхвърлените на нерегламентирани места боклуци.
Анализът показва, че към края на 2021 година в Разград и в селата на общината са разположени 145 контейнера за разделно събиране на хартиени, пластмасови и метални отпадъци и стъкло. Предадените за рециклиране отпадъци, изхвърлени в тях, са 370 тона. 

В Разград е разкрит и Център за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, като количеството на предадените от населението и получени в центъра е 2 295,364 кг.

През миналата година започна да работи и система за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали в града, която обхваща няколко района.

Отчетът ще бъде разгледан на предстоящото заседание на Общинския съвет в Разград.
БТА