Жегите пресушиха извори, редица населени места в Смолянско - на режим

спиране вода
спиране вода / ThinkStock/Getty Images
Заради големите и продължителни жеги, доста водни извори намалиха сериозно дебита си или пресъхнаха в Смолянско, което доведе до режим на водата в редица населени места.

В община Баните, засегнатите населени маста са с. Дрянка, кв. Долна Дрянка на с. Баните и с. Гълъбово. В Неделино също са на режим, както и съседното село Гърнати. Маданското село Върбина е едно от първите села, където се въведе почасовото захранване на домакинствата с вода.

Идентична е ситуацията и в с. Ерма река, общ. Златоград. В община Рудозем, на този етап е забранено само поливането с питейна вода, заради намаленият дебит на водоизточниците, но все още няма въведен режим.

Това са официално обявените населени места от ВиК – Смолян, които са на режим, но има доста такива, които са със сериозни притеснения с водозахранването, но не са съобщени. Такова е положението в смолянското село Градът, където домакинствата имат вода през ден и то едва по три часа.