Вандалите в Пловдив на изчезване?
Вандалите в Пловдив на изчезване? / Дарик архив

Според анализ на отдел “Охранителна полиция” при областната дирекция на МВР, в Пловдив се наблюдава спад на посегателства спрямо общинско имущество. Положителната тенденция е резултат от съвместни усилия с общинската администрация и осъществени комплекс от превантивни мерки в периода от май 2015 г. до декември 2016 г.

Данните сочат, че през 2016 година са били образувани 5 досъдебни производства и 9 предварителни проверки за извършени престъпления по това направление, като в сравнение с периода от ноември 2014 г. до края на 2015 г. досъдебните производства са били 9, а проверките – 11.

В рамките на превенцията за ограничаване на противообществените прояви и опазване на общинското имущество в Пловдив, полицейските служители са провели активна разяснителната дейност сред подрастващите. Организирани са над 180 беседи в училищата, на които са представени негативите от извършване на вандалски прояви и предвидената в закона наказателна отговорност.