В Световния ден на хипертонията мерят безплатно кръвното налягане

кръвно налягане
кръвно налягане / Thinkstock/Getty Images
Безплатен скрининг за риск от хипертония организира Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив на днешния Световният ден на хипертонията. Прегледите ще се извършват до 13:00 ч. в кабинет №11 в Хирургичния блок на болницата на бул. „Пещерско шосе“ №66. Клиниката по кардиология се включва и в мащабната национална кампания, обхващаща 11 града в страната под надслов „НОРМАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ – НОРМАЛЕН СЪРДЕЧЕН РИТЪМ – ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ИНСУЛТ“.

В Пловдив скринингът за хипертония ще се проведе от 11:00 до 18:00 ч. на площад „Централен“. В разположения там пункт гражданите ще получат информация и квалифицирани консултации за проблемите от хипертонията, нормите на поведение при артериална хипертония. Ще бъдат правени тестове за оценка на информираността с награди. На желаещите в пункта ще се измерват тегло и кръвно налягане с електронни апарати, снабдени с Afib-технология за откриване на предсърдно мъждене. Тази технология е подходящ и сигурен метод за установяване на асимптомно предсърдно мъждене в домашни условия за профилактика на мозъчен инсулт и за проследяване ефективността на лечение на пациенти с артериална хипертония.

Повишеното кръвно налягане понастоящем е причина за смъртта на 9,4 млн. души в света всяка година. Това число продължава да нараства поради глобалното застаряване на населението. Причината за високото кръвно налягане е обяснима с рискови фактори на средата като свръхтегло, прекомерен прием на алкохол и сол с храната и недостатъчната физическа активност. 

Световен ден на хипертонията

Предсърдното мъждене е най-честата аритмия вследствие на хипертония, която влошава качеството на живот, повишава риска от мозъчен инсулт от 3 до 5 пъти, води до когнитивни нарушения, учестява и влошава сърдечната недостатъчност. В България няма точна статистика за броя на болните в последните три години, но се счита, че от сърдечна недостатъчност у нас страдат над 140 000 души. Смъртните случаи превишават 20 000 годишно, което представлява около 18% от всички починали. Броят на хората, които губят битката с болестта, прогресивно се увеличава.

Мозъчният инсулт е втората водеща причина в целия свят, следваща сърдечно-съдовите заболявания и асоциирана с лоша прогноза, висок процент на рецидив, повишена смъртност и ръст на разходите за здравната система. Над 12 милиона инсулта се дължат на повишеното кръвно налягане, като е повишен рискът от остър инсулт при прехипертония и в млада популация.
По информация на Българската лига по хипертония смъртността от мозъчен инсулт в България продължава да е значително по-висока в сравнение със смъртността в Европа. През 2015 година в Германия от исхемичен инсулт са починали 38 на 100 000 души, а в България – близо 154 на 100 000 души, т.е. смъртността е близо четири пъти по-висока. Скрининговите проучвания по инициатива на Българската лига по хипертония и партньори, направени на публични места през годините, сочат данни за висока честота на хипертонията и недостатъчен контрол при вече настъпили усложнения. Това мотивира провеждането на информационните кампании и измервания на артериално налягане в Световния ден на хипертонията.

Националната кампания се провежда за 12-а поредна година по инициатива на Българската лига по хипертония в партньорство с Българският червен кръст, фондация „Национална мрежа Сърце за сърце“, Асоциацията на студентите медици в България и др.