/ Thinkstock/Getty Images
Стартира прием на документи от желаещите собственици на жилища в Смолян, да подменят печките си на твърдо гориво с екологично чисти отоплителни уреди, като климатици и др.
 
Горивната база на домакинствата в Смолян ще бъде подменена по проект, който цели подобряване качеството на атмосферния въздух. Чрез него предстои реализиране на мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства.
 
Осигуреният финансов ресурс по проекта е в размер на 9 604 317,86 лв. По предварителни данни, средствата ще подсигурят нови отоплителни уреди на близо 4000 семейства. Заявлението за участие, заедно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Документите могат да бъдат подадени в деловодството на община Смолян или чрез електронно сканирани документи.
 
Краен срок за подаване на заявления за участие е 31 декември 2019 г. При необходимост посоченият срок може да бъде удължен, уточняват от Община Смолян.