В МУ Пловдив създават 3D-обекти с първия в страната биопринтер

Биопритиране e поредната иновация в МУ
Биопритиране e поредната иновация в МУ / netinfo
Първият в страната биопринтер вече работи в Катедрата по медицинска биология на МУ Пловдив, съобщиха от висшето учебно заведение. Апаратът позволява създаване под компютърен контрол на 3D-обекти, чрез наслагване на синтетични и биологични материали в няколко слоя.

3D биопринтирането е една от най-новите технологии, с широко приложение в тъканното инженерство и регенеративната медицина за разработване на сложни тъканни структури, които имитират естествените органи и тъкани. Използват се специални биомастила, съдържащи живи клетки и биоматериал, който запазва клетъчната функция и жизненост. С изолирани от пациенти туморни клетки може да се конструират индивидуални 3D-туморни модели, върху който се изпробват различни лекарства. Това е перспективен и безопасен метод за определяне на специфично лечение за всеки конкретен пациент.

Новата технология ще бъде демонстрирана още през месец март. Студентите на Медицинския университет в Пловдив ще имат възможност да се запознаят с принципите на 3D-биопринтирането.

В ход е и научен проект за въвеждане на иновативната технология в онкологията, като в последствие ще бъдат разработени и протоколи за принтиране на тъкани и органи за нуждите на регенеративната и експерименталната медицина.