/ DarikNews.bg
Подкрепително писмо до ПФК „Ботев“, което отваря възможността клубът да кандидатства за финансиране под формата на заем пред Фонда за градско развитие за строителството на стадиона, изпрати кметът на Пловдив Иван Тотев.

„Ботев“ получи зелена светлина за довършване строителството на Колежа

Документът е издаден на основание на положителното становище на Междинното звено по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година. В него се подчертава, че проектът е в съответствие с приоритетите в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив и се изразява принципна подкрепа за финансирането му чрез ОП.

От ПФК „Ботев“ АД информират, че необходимата техническа документация за извършване на строителството е изготвена, като трябва единствено да бъдат спазени процедурите за осигуряване на финансиране, за да стартира строителният процес.

От ръководството потвърждават твърдото си намерение да изпълнят проекта за реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион „Христо Ботев“ в рамките на договорения срок.