Очакват се планови почиствания на речните корита в няколко региона у нас. Коритото на река Марица в рамките на Пловдив не е почиствано основно от 2011 година, а шест са най-критичните речни участъка в Ловешка област. Ето какви мерки ще предприемат от различните общини:

Пловдив

През следващата седмица се очаква община Пловдив да обяви поредната обществена поръчка за почистване от растителност на урбанизираната територия на река Марица, която е 5,1 км. Това съобщи зам.-кметът по екология и здравеопазване Анести Тимчев. 

Коритото на река Марица в рамките на Пловдив не е почиствано основно от 2011 година. Оттогава общинското предприятие „Паркове и градини“ извършва санитарна сеч, но само на територията до речните стени. Има островни образувания и в основите на мостовете има висока растителност, която от предприятието не могат да отстранят, тъй като нямат необходимата техника. Това е констатирала през миналата година вътрешноведомствена комисия на Община Пловдив, която е обследвала коритото на реката съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите и Басейновата дирекция „Източнобеломорски район". 

През октомври миналата година община Пловдив обяви частично бедствено положение и искаше да направи пряко договаряне с фирма за 1,5 млн. лева, която да почисти коритото. Тогава Агенцията за обществени поръчки спря поръчката с мотива, че така се възпрепятства свободната конкуренция. В края на миналата година администрацията пусна обществена поръчка, избра изпълнител, но решението беше обжалвано за неспазване на изискването за избор на най-ниска ценова оферта. Върховният административен съд върна преписката с указание офертите отново да бъдат разгледани, но общината прекрати поръчката. 

През юли тази година кметът на Карлово Емил Кабаиванов поиска от държавата да почисти речните корита в горските територии. Той изпрати писма на министъра на вътрешните работи и председател на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет Калин Стоянов и на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев. В тях кметът описва последиците от бедствието на 2 септември 2022 г., сполетяло пет карловски села, и дейностите на Общината по отстраняване на щетите. Кабаиванов посочва, че по склоновете на планината има още хиляди кубични метри наноси, които дъждовете довличат в разчистените речни корита в селата. Той подчертава, че Общината няма право по закон да извършва почистване, укрепване или каквато и да е друга дейност в речните корита или около тях извън урбанизираните територии. 

Ловеч

Шест са най-критичните речни участъка в Ловешка област. Те са по поречието на река Вит в Луковитско и подлежат на спешни и неотложни възстановителни работи, съобщиха от местната областна администрация. За тях са изготвени проекти и е отправено искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за отпускане на близо 14 милиона лева, с цел  предотвратяване на наводнения и бедствия. Участъците са в землищата на селата Торос и Дерманци.

Заместник-кметът на община Ловеч Даниел Колев посочи, че достатъчно средства са осигурени от общинския бюджет за превантивна дейност и недопускане на бедствия.

Извършват превантивни дейности и по отношение на река Осъм в рамките на населеното място - почистване на бермата, както и на тревиста и друга растителност. „Към момента нивото на реката е такова, че няма опасност реката да прелее в рамките на населеното място. Коритата на река Осъм е основно почистено през 2018 г. в рамките на населеното място. Ще предвидим периодични почиствания“, посочи Колев.

По думите му приоритетно се наблюдава опасен участък в северната индустриална зона в Ловеч. Той е обследван, извършвани са проверки от съответните компетентни институции. „Става въпрос за поречието на „Гознишката бара“, която в частта на град Ловеч е покрай блок 217, пресича бул. „Мизия“ под комплекс „Здравец“. В зоната на бившата мелница има открита част от барата, която под пътя в посока Левски се оттича в река Осъм. Този участък се поддържа периодично в състояние и вида, в който да е с максимална пропускливост на дъждовните води“, обясни Колев. 

Той каза още, че е увеличен броят на дъждоприемните шахти в града заради наводнения на централни улици и булеварди при обилни дъждове. „Вече съществуващата канализация за дъждовни води има определен дебит и когато той бъде надхвърлен, се вижда, че нещата излизат извън контрол. В тази връзка периодично се почистват дъждоприемните шахти на канализацията на уличната общинската пътна мрежа, увеличен е и броят им“, обясни още заместник-кметът.
Относно състоянието на язовирите той посочи, че два язовира са с по-висока степен на опасност - в село Малиново и село Прелом. Изпълнени са всички предписания и няма опасност за хората и имотите им. Наблюдават се и останалите язовири.

Припомняме, че междуведомствената комисия, назначена със заповед на областния управител за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите, през май и юни т. г. провери 42 язовира и отвеждащи дерета до 500 м след язовирната стена на територията на осемте общини от областта. Докладът за резултатите от проверката показа, че в четири общини – Априлци, Летница, Луковит и Ябланица, е създадена добра организация и са реализирани мерки и действия за поддръжка и стопанисване на язовирите и съоръженията към тях, а в останалите четири – Ловеч, Троян, Тетевен и Угърчин, е необходимо собствениците да предприемат мерки и действия за поддръжка.

Сливен

Община Сливен ежегодно планово почиства речните корита и дерета. Това каза инж. Снежана Кънева, началник на отдела "Обществен ред, управление при кризи и oтбранително-мобилизационна подготовка" в Oбщина Сливен. По думите ѝ няма риск от наводнения на територията на общината.

Почистването се извършва със заповед на кмета след ежегоден преглед на всички реки, язовири и дерета, като се започва от тези места, които са с най-висока степен на опасност.

В града през август са били почистени реките Новоселска и Дюлева, предстои да бъде извършено почистване на река Асеновска. Кънева допълни, че общината стопанисва пет язовира, като нито един от тях не е опасен.

През 2022 година със собствени средства в размер на близо 240 хил. лева, Общината извърши почистване на речните корита и водостоци, възстановителни работи по отводнителните канализации, дъждоприемните шахти и решетки.

В останалите три общини на областта - Нова Загора, Котел и Твърдица срещат проблеми с финансирането на тези дейности.

"Ежегодно се опитваме да отделяме ресурс, защото за почистването на по-големите дерета е нужна по-голяма сума пари, каза пред репортер на БТА кметът на Нова Загора Галя Захариева. Почистваме първо там, където е потенциално опасно." По думите ѝ в региона няма големи реки, има канали, които преминават покрай и през населените места. Тяхното състояние се следи постоянно. "Каналът, който минава през града, е вече с ново покритие по проекта за подмяна на ВиК-инфраструктурата и е почистен много добре", допълни тя.

Ограниченият бюджет е причина почистването на речните корита, дерета и канали в община Котел да се извършва поетапно с приоритет там, където има потенциална опасност от наводнения, казаха от пресцентъра на Общината. В града през 2019 и 2021 година имаше наводнения заради обилни валежи и излязла от коритото си река, както и от непроводимост на канализацията.

Теренът в община Твърдица е такъв, че не благоприятства подобни бедствия, макар че преди близо 50 - 80 години е имало наводнения, каза за БТА кметът на общината Атанас Атанасов. Чистене на храсти е извършено през миналата година. От Общината се затрудняват да финансират тези дейности, подали са проект в Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане в МС преди около две години, но няма резултат.

От 4 до 20 септември в областта се извършва проверка на 114 язовира, включително язовирът за питейни води „Асеновец“ и за напояване - „Жребчево“, съобщиха от областната администрация.

Габрово

Коритото на река Янтра, нейните притоци и деретата на територията на община Габрово се почистват превантивно от пролетта до настоящия момент от екипи на Общинско предприятие "Благоустрояване" и външни фирми, съобщиха от Община Габрово. 

След извършен обход по коритата на р. Янтра, р. Паничарка и р. Жълтешка на територията на Габрово от служители на Община Габрово, Басейнова дирекция - Плевен, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново и ОП "Благоустрояване" са констатирани 12 критични участъка, съобщи кметът на Габрово Таня Христова. По думите ѝ в 10 от тези участъци е приключило почистването на растителност и наноси от екипите на ОП "Благоустрояване", работата в останалите два участъка продължава и ще приключи в следващите няколко дни, добави Христова. Предстои почистване и на речното корито в района на бившия завод "Капитан Дядо Никола", каза още кметът.

Служители на Община Габрово и ОП "Благоустрояване" извършват периодични обходи на коритото на р. Янтра, нейните притоци и деретата на територията на общината. През следващите седмици отдел "Озеленяване" и отдел "Чистота" към Общинско предприятие "Благоустрояване" ще извършват приоритетно ръчно и машинно почистване на самонастанила се растителност и наноси в критични участъци, съобщиха от Общината.

През летния сезон превантивно са почистени 13 дерета на територията на квартали в Габрово и селата в общината от служители на "Озеленяване" и специализирана техника към отдел "Чистота". 

Често деретата се почистват и от битови отпадъци, автомобилни гуми, едрогабаритни отпадъци, които недобросъвестни граждани изхвърлят нерегламентирано и по този начин създават опасност за населението на общината при обилни валежи, информираха от общинския пресцентър. Община Габрово призовава габровци да сигнализират в случай, че станат свидетели на подобно деяние, което създава опасност за живота и здравето на всички жители на общината. Сигнали могат да бъдат подавани към Инспектората по управление на отпадъците на тел. 0885 002 427 или имейл gabrovo@gabrovo.bg, допълват от местната администрация.

Хасково

Тази година Община Хасково почисти речни корита, канали и дерета и възстанови нормалния водоотток в няколко населени места – селата Стамболийски, Манастир и Динево, както и в два квартала на Хасково. Това съобщи ресорният заместник-кмет по строителството Динко Тенев.

Миналата година подобно почистване е осъществено в коритото на река "Банска" в село Клокотница.

Засега нямаме други сигнали за затлачени корита, уточни Тенев. Отзоваваме се обаче веднага, ако бъде получен такъв сигнал, добави той.

Тенев припомни, че за целта общината вече разполага с техника – багер, който е придобит по проект по програма "ИНТЕРРЕГ Гърция – България". Машината се предоставя по график на населени места, в които има възникнали проблеми с корита на реки, водоеми или при необходимост от прокарване на просеки. 

Враца

Речните корита в рамките на населените места в Община Мездра ще бъдат почистени, но това няма да промени ситуацията, тъй като извън регулацията е обрасло, каза кметът Иван Аспарухов.

Той коментира, че от три години от общината подготвят проекти за почистване на коритата и ги подават към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, но финансиране няма. По думите на кмета няма никакъв резултат и от съвещанието с министър-председателя на 18 юни, проведено в Областна администрация - Враца след станалите тогава наводнения в региона. „От там насам нищо“, каза Иван Аспарухов.

От администрацията на Община Мизия обясниха, че заедно с още три общини по поречието на река Скът подготвят за кандидатстване за европейски средства интегриран проект за почистване на коритото ѝ. Проектът е за общините Враца, Бяла Слатина, Борован и Мизия като целта е да се почисти цялото корито от извора до заустването в р. Огоста. Намерението е проектът да бъде подаден до края на месеца.

От техническата служба на Община Мизия съобщиха още, че от няколко месеца са подали проект и към Междуведомствената комисия за почистване на коритото на реката в рамките на града, тъй като в рамките на регулацията състоянието му е много лошо. Освен, че е обрасло с папур и друга тревиста растителност, проводимостта на реката там е малка, водата бавно се оттича, затова и нивото ѝ бързо се повишава, обясниха от общината. По думите на експерти са проведени междуведомствени комисии с всички институции, които отговарят за водните обекти, с идеята да се привлече вниманието на държавата за съществуващия проблем.

„С наши средства е непосилно да извършим всичко необходимо“, уточниха още от Община Мизия. От местната администрация се надяват парите да бъдат отпуснати с цел превенция.

Силистра

Общото състояние на водоемите в община Силистра е добро и сред тях няма потенциално опасни. Това съобщи зам.-кметът инж. Тихомир Борачев. По думите му не се очакват наводнения при евентуалните обилни есенни дъждове. Общинските водоеми са паспортизирани и се проверяват непрекъснато както от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", така и от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. Проведени са и плановите обучения на наемателите и концесионерите. Борачев увери, че всички язовири в общината са под максимално допустимото им ниво. Те се обследват периодично, почистват се мокрите и сухите им откоси. По думите му състоянието на каналите също е добро. В момента два от тях се почистват от фирмата, която е спечелила обществената поръчка.

Заместник-кметът допълни, че за поддържането на водните обекти в общината се използва външен изпълнител, също така се разчита на земеделските производители и кооперации по места.

Няма поводи за притеснение и в останалите общини в Силистренско, съобщи областният управител Минчо Йорданов. Той заяви, че в следствие на негова заповед всички водоеми в региона се обследват и почистват редовно. По думите му единственият по-голям язовир в региона е в близост до тутрканското село Антимово, но в момента той е далеч от максимално допустимото си ниво.

Перник

Областна администрация (ОА) - Перник е изготвила проекти за почистване на 11 речни участъка на територията на региона. В тази връзка са подадени искания за отпускане на средства към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) към Министерски съвет, но към момента такива не са осигурени. Това информираха от институцият.

От ОА уточниха, че в момента се извършва почистване на участък от река Конска при гр. Брезник, което се изпълнява от фирма, с която институцията е сключила договор. Същият е за безвъзмездно извършване на услуга по премахване на паднали и опасни дървета и храсти, намаляващи проводимостта на реката. Предстои изготвянето на още един проект за почистване на участък от река Струма от края на град Батановци до пречиствателната станция за отпадъчни води, който попада извън урбанизираната територия. С проекта за почистване отново ще се кандидатства за финансиране през МКВП.

От ОА припомнят, че в края на миналата година, с цел превенция от наводнения, бе почистен друг участък от река Струма с дължина 1200 метра - от района от моста в квартал Бела вода до началото на гр. Батановци. Дейностите включваха премахване на всички храсти от коритото и речната тераса, както и оформяне на речните брегове.

През този месец предстои и ежегодното обследване на състоянието на язовирите стени и съоръженията към тях на територията на Пернишка област. То ще се състои в периода от 18 до 29 септември.

Плевен

Два пъти тази година са почистени речните корита в Плевен. Общата сума, използвана за тази дейност е в размер на малко над 165 000 лв. Това съобщи за БТА инж. Павлина Тодорова, началник на отдел "Екология" в Община Плевен. 

Почистват се коритата на реките Тученишка, Гривишка и на канала по улица "Генерал Колев". Ангажиментът за почистването на речните корита е на общинската фирма "Паркстрой".

Ежедневно се отстраняват наноси и листа по решетките на шахтите, за да може свободно да се оттича водата в тях при по-обилни валежи, увери инж. Тодорова. 
Всяка година през пролетта се правят проверки за чистотата на речните корита и в населените места на общината. Веднъж се прави от Общината, след това съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите. 

Инж. Тодорова каза, че от вчера е започнало отново косене на тревата по брега на река Тученишка в урбанизираната територия на Плевен.

От Областна администрация съобщиха, че от понеделник междуведомствена комисия започва проверки за безопасната експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на територията на област Плевен.

Комисията, назначена от областния управител, ще извърши проверки на язовирните стени и съоръженията към тях, ще провери изпълнението на дейности по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени. След това ще даде заключение за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях в нормални екстремни и аварийни условия. 

Видин

От началото на годината пет междуведомствени комисии, назначени от областния управител на област Видин, са извършили проверки на състоянието на дунавските диги и отводнителни помпени станции към тях и корекции на реки – публична държавна собственост, съобщиха от Областна администрация в дунавския град. Проверена е и проводимостта на речните участъци на река Арчар, река Скомля, река Медовнишка, река Голема река, река Манастирска, река Лом, и река Войнишка, допълват от там. 

Проверени са 18 дунавски диги и девет корекции на р. Арчар, р. Скомля, р. Тополовец, р. Свети Петър, р. Делейнска, р. Тополовец, р. Видбол, р. Войнишка и Симеоновско дере. Въз основа на констатациите са дадени предписания на централното управление на „Напоителни системи“ ЕАД да се предприемат необходимите действия за почистване от храстовидна растителност, единични издънкови дървета и  аморфа. Директорът на Областна дирекция на МВР – Видин, Началникът на Гранично полицейско управление – Видин и кметовете на общини да предприемат необходимите действия, за ограничаване и предотвратяване незаконното преминаване на автомобили и каруци, и провеждането на па̀ша на домашни животни по дигите, уточняват от областната администрация.

Деветнадесет речни участъка ще бъдат включени в Програми за планово почистване на речните участъци с намалена проводимост на територията на област Видин за 2024 г. През 2022 г. са изпратени искания за финансиране на неотложни възстановителни работи до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, но не са взети решения по тях. Те са подновени и през 2023 г, уточняват още от Областна администрация - Видин.

В момента се подготвя документация за провеждане на пазарни консултации за определяне на актуалната прогнозна стойност с оглед искане на финансиране от Междуведомствената комисия за речни участъци с намалена проводимост, които са констатирани след проверки, допълват от областната администрация. От там уточняват, че през месец октомври 2023 г. предстои ежегодна проверка на речни участъци в област Видин.

На територията на община Видин има три критични участъка в урбанизираната територия на населените места. Това са коритото на р. Видбол в гр. Дунавци, на р. Тополовец в с. Градец и на р. Свети Петър в с. Генерал Мариново, каза за БТА заместник-кметът Светослав Скорчев. И в трите поречия има необходимост от санитарно почистване на самозалесила се растителност, но ситуацията към момента се оценява като неопасна за живота и имуществото на населението, уточни той.

В Община Белоградчик регулярно се проверява проводимостта на речните корита. Това се прави от кметските наместници на селата, каза кметът Борис Николов. В случай, че постъпи сигнал, мястото се оглежда от общинска комисия.  Към момента няма установени критични участъци, уточни кметът.

От години в Община Ружинци са констатирани две критични места – мостови съоръжения при с. Тополовец и с. Роглец, каза кметът Александър Александров. Направен е оглед и протокол за състоянието от областна комисия. За тях са изготвени количествено-стойностни сметки и са подадени за финансиране към Междуведомствената комисия, но все още няма получено такова, допълни той.

Деретата са с добра проводимост, което се доказа от проливните дъждове в началото на лятото. Проблемни са две дерета в селата Плешивец и Гюргич. За тях също се очаква финансиране от междуведомствената комисия, уточни Александров.

Областна администрация - Видин е в постоянна комуникация с общините на територията на областта и Напоителни системи ЕАД – клон Видин, обявиха от там. Целта е събиране на актуална информация за състоянието на дунавските диги, водните нива на реките, предпазните диги на вътрешните реки и състоянието на язовирите.

Русе

Част от политиката на Община Русе е ежегодното да отделя средства, с които се почистват и продълбочават деретата в малките населени места, съобщи кметът на крайдунавския град Пенчо Милков.

Досега това е извършено в селата Николово, Долно Абланово и Басарбово, а тази година дейности ще има и в село Червена вода. В тези населени места от години деретата не са били почиствани и продълбочавани. Повечето се превръщат в локални сметища, където населението изхвърля битови отпадъци или отпадъци от земеделската дейност, което от своя страна създава опасност при обилните валежи, характерни за пролетния и есенния сезон, посочи Милков. По настояване на местната управа е извършено и удълбочаване на канала в местността "Моргуля" в русенския квартал "Средна кула" от ВиК дружеството.

Милков е разпоредил и преразглеждане на Плана за защита при бедствия на Община Русе в частта му, касаеща защитата от наводнения. Предвижда се привличането на експерти, които да изучат инфраструктурата на територията на общината и да дадат мнения и препоръки за подобряване на безопасността.
От областната управа в Русе съобщиха за БТА, че в началото на идния месец предстои проверка на състоянието на речните корита и диги в региона. "Постоянно получаваме информация за нивото на реките и язовирите. Последната проверка, състояла се през април тази година, установи, че язовирите в Русенско са в добро експлоатационно състояние. В нея са се включили представители на шест институции и на съответните общини. Не е констатирано изграждане на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното функциониране на водоемите", обясниха от областната управа. 

Три от общо 14-те водоема са напълно източени и не работят. Захранването с питейна и битова вода в област Русе се осъществява посредством изградени кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не чрез водоподаване от язовирите.

Варна

Община Варна към момента има сключен договор с фирма-изпълнител и до седмица ще стартира основно почистване на деретата, с извършване на дейности по премахване на паразитна и суха дървесна растителност, почистване на отпадъци и наноси. Информацията бе предоставена от дирекция "Екология и опазване на околната среда" чрез пресцентъра на общината.

От дирекцията допълниха, че ежегодно се извършва пълно почистване на всички дерета около 70 участъка - отводнителни (охранителни) канали, канавки и водостоци, разположени на територията на общината.

Периодично се възлага и почистването на замърсени участъци от водните обекти.
Даниела Балабанова/ Велина Василева/ Ирина Шопова, БТА