/ DarikNews
Замръсяването идва от пазарджишкия каучуков завод
РИОСВ – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пазарджик към ИАОС проверяват замърсяване на река Марица с нефтопродукти, съобщиха от пресцентъра на Басейнова дирекция. 

16 пъти е превишена нормата за неразтворени вещества в река Марица (ВИДЕО)
 
Контролните органи на екоминистерството са установили инцидентно изпускане на нефтопродукти от завод „Каучук“ АД в отпадъчните води на предприятието. Директорът незабавно е спрял производствения процес, с което е преустановено последващо замърсяване. Оказало се, че в завода има производствена авария в цех "Транспортна лента" от спукана тръба на хидравлична преса и е преустановена дейността му.
 
Хванаха нарушители в опит да изхвърлят два буса боклуци в Марица (СНИМКИ)

Взети са проби от реките Пишманка и Марица за нефтопродукти и полициклични ароматни въглеводороди. Установен е филм от нефтопродукти по течението и на двете реки, както и при мостовете на Марица при село Огняново и Стамболийски. Втори екип от експерти от Регионална лаборатория - Пловдив извършва мониторинг на Марица в участъка от Пловдив до Стамболийски за установяване разпространението на замърсяването с нефтопродукти. След приключване на проверките Басейнова дирекция ще публикува допълнителна информация за резултатите.

Каназирева: Открито е наличие на пестициди към Пазарджик

„Каучук“ АД писмено уведоми РИОСВ-Пазарджик за причините и предприетите действия. Преди възобновяване на производствения процес РИОСВ ще извърши контролно пробонабиране от отпадъчните  води на предприятието.

Прокуратурата ще проверява фабрика, близка до кмета на Стамболийски, за замърсяване на Марица

Веднага след получения сигнал от Басейнова дирекция областният управител на Пловдив Дани Каназирева разпореди да бъдат предприети спешни мерки за ограничаване на разлива и недопускането му по течението на река Марица. На място в момента са екипи на областта и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, които ще се опитат да сложат боново съоръжение във водите на река Марица в града, в района на моста на Адата, за да бъдат уловени нефтопродуктите.
 
Басейнова дирекция-Пловдив: Това е най-тежкото замърсяване на Марица от десетилетия

Ако се наложи екипите ще работят денонощно, но ще бъдат предприети всички необходими мерки, за да не се допусне разпространение на замърсяването по Марица. В непрекъсната връзка сме с Басейнова дирекция и Гражданска защита, всички действия се координират, заяви областният управител.