/ netinfo
Общински съветник от град Септември е отстранен от поста си заради отсъствие от 8 редовни и извънредни сесии без уважителни причини и без да уведоми председателя. Освен това Васко Стоянов Петров от Единната народна партия не се е явил на три поредни– на 25 октомври, 9 ноември и 20 декември 2017 година.
 
От представените доказателства се вижда, че Петров е бил уведомяван за насрочените заседания. Към документацията са приложени и списъци на съветниците, участвали в сесиите през месеците от юли до декември миналата година, които местният народен избраник е пропуснал.
 
Преди да излезе с това решение, Общинската избирателна комисия е уведомила Васко Петров, че може да направи възражение в законовия тридневен срок. От неговото писмено възражение, изпратено с препоръчано писмо по пощата, се разбира, че той е в чужбина.
 
По Закона за местното самоуправление и местната администрация прекратяване на правомощията се предприема, когато съветник е отсъствал от три поредни или общо пет заседания, без предупреждение и без уважителни причини, при условие, че е редовно уведомен, какъвто е случаят с Петров, става ясно от мотивите на комисията.

По непотвърдена официално информация, местният депутат е заминал на работа извън страната през есента на миналата година и оттогава не се е появявал изобщо в градския парламент.
 
С това обаче казусът не се решава. По закон мястото на отстранения би трябвало да заеме следващият от листата на Единната народна партия – Костадин Найденов Темелков.

Той обаче също не се яви на сесията на Общинския съвет, за да положи клетва. Оказа се, че и той е на гурбет зад граница. Така въпросът отново трябва да бъде отнесен до Общинската избирателна комисия, в чиито правомощия е да реши кой да заеме овакантеното място.
 
Припомняме, че в Септември току-що приключи подобен спор, след като ОИК отстрани съветника Лазар Влайков. Повод за това станаха три поредни пропуснати заседания, докато траеше наложената му мярка „домашен арест“.

Мъжът е обвиняем за убийството на ресторантьора Наско Тонкев от Виноградец, който бе прострелян с пистолета на Влайков. Той обаче бе предупредил, че няма да се яви на третата поредна сесия, която съвпадна по време с призоваването му пред Районния съд в Пазарджик, така че съдът го възстанови на поста.