/ Дарик Пловдив
26 души е капацитетът на центъра, сградата е 5-етажна, по 3 стаи на етаж
С един месец предсрочно беше открит новоизградения Център за временно настаняване на лица и семейства в Пловдив.

Започва кампания по набиране на професионални приемни семейства в Пловдив и региона

Заместник-кметът Георги Титюков, ръководителят на проекта арх. Амада Колчева и директор дирекция „Социално подпомагане“ Веселина Ботева прерязаха лентата.

Основната цел на този проект е да допринесе за осигуряването на по-качествена социална инфраструктура в Община Пловдив. С това ще се създадат предпоставки за предоставяне на ефективни социални услуги в общността и последващо намаляване на съществуващите форми на социално изключване. 

98 деца oт Пловдивско чакат да бъдат осиновени

„С изградения център добавяме още една социална услуга на община Пловдив. До момента, можехме да настаняваме в центровете или деца, или възрастни, но виждахме затруднения, когато трябваше да настаняваме цели семейства. Днес вече е възможно“, обясни заместник-кметът Георги Титюков. „По този начин те няма да бъдат разделяни“, допълни той.

26 души е капацитетът на центъра, сградата е 5-етажна, по 3 стаи на етаж. От 1 септември, в него ще работят 4 души персонал, а от 1 октомври ще може да бъдат приемани и самите потребители. Според критериите, кандидатстващите не трябва да имат собственост никъде в страната и да се намират в положение на крайна нужда.

„Вече сме разговаряли с колеги от Кризисния център за жени, жертви на домашно насилие и Звено „Майка и бебе“, където престоят е кратък. След това родителите могат да намерят подслон в новия център до 6 месеца, за да се разреши техният проблем“, конкретизира Веселина Ботева. "Става въпрос за кризисни настанявания, като кандидатстването става в община Пловдив", уточни тя.

681 деца чакат своите приемни семейства в България

Вече е ремонтирана и сградата и дворът на Кризисния център за жени, жертви на домашно насилие. Обновеният и изграденият кризисни центрове дават повече и подобрени възможности за защита, социална сигурност, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и информиране на различни целеви групи, сред които жени, жертви на домашно насилие и техните деца; бездомни; деца на улицата; социално слаби лица и безработни; деца от социално слаби семейства; лица с физически увреждания и лица от ромски произход, попадащи в обхвата на предходните категории целеви групи.

Общата стойност на проекта е 2 120 718.42 лева, като от тази сума 2 017 900.32 лева представлява безвъзмездна финансова помощ, а 102 818.10 лева представлява собствен принос.