/ dariknews.bg, архив
Община Смолян да организира представително социологическо проучване между жителите си, как за да се организира събора на Рожен през идните години.

Отново извънредна сесия на ОбС-Смолян заради събора на Рожен

Това бе едно от решенията, които бяха взети на днешната извънредна сесия на Общински съвет Смолян, което беше посветено на организацията на събора през 2019 г.

Адриан Кулев

Мнозинството от общинските съветници се съгласиха с предложението да се допитат до хората, като всеки желаещ ще може да дава своите предложения и на сайта на общината, като събраната информация ще бъде обобщена, след това ще бъде подложена на публично обсъждане, а в последствие и обсъждано и в Общински съвет, който ще трябва да одобри статута на събора.

Освен това, местният парламент задължи кмета на Община Смолян Николай Мелемов, да даде цялостен отчет за организацията на  последните събори, относно средствата изразходени от общинския бюджет, получените дарения и тяхното преразпределяне.

Рекордно голямо българско знаме ще бъде разпънато отново на събора на Рожен

Подробната информация трябва да бъде предоставена на общинските съветници в най-кратки срокове или не повече от един календарен месец, след приключването на мероприятието.

След тавана на цените за събора на Рожен, наематели се отказват от ресторанти

Местите старейшини се обединиха и около предложението, за предоставяне на търговски площи на всички жители на община Смолян, които са  в неравностойно положения на всичките събори, организиране на територията на общината, като допуснаха и предварителното изпълнение на решението.

Над 3 500 изпълнители ще се изявят във фолклорния конкурс на Роженския събор

Повод за това стана, жалба на човек от Смолян, който е производител на царевица и съответно е пожелал да продава такава на поляните на Рожен. Първоначално неговото желание е било прието от градоначалника, но в последствие служител на администрацията му заявил, че квотата е изчерпана и той няма право да предлага стоката си на събора.

Свикват извънредна сесия на ОбС-Смолян заради събора на Рожен

Това беше поредното извънредно заседание на ОбС, което беше посветено на темата „Рожен“, като отново бяха поставени въпросителните около сключеният договор за организацията на събитието, между Община Смолян и Сдружение „Рожен - наследство в бъдещето“.