Обсъждат форми за групова работа с ученици в Комплекса за социални услуги
Обсъждат форми за групова работа с ученици в Комплекса за социални услуги / netinfo

Дискусионна среща с директори на училища от Община Пловдив, педагогически съветници и ученици за анализ на проведените през учебната 2006/2007 година курсове се провежда днес в Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

Ще бъдат анализирани курсовете “Превенция на насилието”, “Семейно паниране” и “Родителски умения”. Освен това ще бъдат планирани нови формати за превантивна групова работа с ученици за разпознаване и предпазване от насилието, за по-висока полова култура.

В дискусията ще участват директори и педагогически съветници от пловдивски училища.