МУ Пловдив
МУ Пловдив / МУ Пловдив
Българско научно дружество по обществено здраве и Факултетът по Обществено здраве към Медицински университет-Пловдив са домакини на трета национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“. Форумът ще се проведе днес, утре и вдругиден. Откриването е от 14.00 часа в I-ва Аудитория на висшето училище.
 
Сесиите на конференцията ще обхванат актуални теми, а по-време на пленарната сесия ще бъдат презентирани доклади на видни специалисти по обществено здраве към Медицинските университети в страната – проф. д-р Цекомир Воденичаров,  проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, проф. Тодорка Костадинова,  доц. д-р Ростислав Костадинов. Според организаторите тези теми са особено важни в контекста на настоящите предизвикателства пред здравната система у нас и в частност общественото здраве в променящия се свят.

Очаква се присъствието на над 200 човека, от които над 100 активни участници с доклади.