Няма достатъчно техника и работна ръка за борба с вредителите по горите в Родопите

Родопите
Родопите / БГНЕС, архив
Няма достатъчно техника и работна ръка, за борба с вредителите и болестите по иглолистните гори в Родопите, а проблема със съхненето на дърветата е голям. Това стана ясно на провелото се нарочна заседание на Областният съвет за намаляване на риска от бедствия в Смолян. Той заседава във връзка със съхненето на горите и повишения риск от пожари.

Участниците представиха доклади за предприети действия от представляваната от тях институция, изложиха проблемите, които се срещат при реализирането им, като дадоха и съответните конкретни предложения за справяне с тежката ситуация на територията на област Смолян.

Като основни трудности в прилагане на мерките за овладяване на проблема, бяха изтъкнати недостатъчната работна сила и техника за осъществяване на санитарна сеч и извличане на засегнатата дървесина от горите в най-кратки срокове. Усложненията, свързани с прочистването на трудно достъпни засегнати територии поражда невъзможността да се установят действително засегнатите площи и да бъде инвентаризирана изцяло засегнатата дървесина. Големите засегнати горски площи от своя страна благоприятстват бързото увеличаване на популацията на корояда.

Като проблем бяха изтъкнати и бюрократичните усложнения и тромавите процедури, свързани с издаване на разрешителни за осъществяване на санитарна сеч.

Заседанието бе ръководено от областният управител Недялко Славов, а в него участваха представители на Изпълнителна агенция по горите, старши комисар Красимир Шотаров - директор на Дирекция „Оперативни дейности” към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, представители от Лесозащитна станция-Пловдив, Растителна защита и на горовладелските кооперации в региона, кметове и общински съветници.