Хората от Куртово Конаре и Йоаким Груево се жалват от прашния си въздух пред еврокомисаря по околна среда

Кармену Вела
Кармену Вела
две села се жалват пред еврокомисаря по околна среда
95906
две села се жалват пред еврокомисаря по околна среда
  • две села се жалват пред еврокомисаря по околна среда
Жителите на селата Йоаким Груево и Куртово Конаре изпратиха призив до еврокомисаря по околна среда в Европейската комисия Кармену Вела да защити интересите им, нарушени, по думите им, от незаконни и престъпни посегателства с цел добив на подземни богатства. В двете села има мраморна кариера и баластриера, които запрашават въздуха в населените места от години. 

Писмото на хората от Куртово Конаре и Йоаким Груево до комисаря по околна среда в Европейската комисия представи Васил Къдринов от неправителствената организация Български център за зелена икономика. Той каза, че в близост до двете села се намират защитените зони по Натура 2000 "Река Въча - Тракия" и "Бесапарски ридове", а посегателствата ги заплашат с безвъзвратно унищожение, а фермерите в региона са лишени от условия за устойчив агробизнес. Къдринов напомни, че само от мраморната кариера в Куртово Конаре са засегнати 2000 жители, които дишат запрашения въздух на преминаващите камиони през селото.

Васил Къдринов
Васил Къдринов /Дарик архив

В момента дейността на двете фирми концесионери - на мраморната кариера в Куртово Конаре и баластриерата в Йоаким Груево, е преустановена, но последствията от работата им е разрушителна, посочи Васил Къдринов, като подчерта, че няма реакции от институциите по проблема. Той каза, че е сезиран вицепремиера Валери Симеонов, а министърът на енергетиката Теменужка Петкова е обещала да спре окончателно концесията.

Според представителите на Българския център за зелена икономика Закона за подземните богатства не осигурява ефективен контрол от държавата, а създава предпоставки за корупция.