Кармену Вела
Кармену Вела / netinfo
две села се жалват пред еврокомисаря по околна среда
95906
две села се жалват пред еврокомисаря по околна среда
  • две села се жалват пред еврокомисаря по околна среда
Жителите на селата Йоаким Груево и Куртово Конаре изпратиха призив до еврокомисаря по околна среда в Европейската комисия Кармену Вела да защити интересите им, нарушени, по думите им, от незаконни и престъпни посегателства с цел добив на подземни богатства. В двете села има мраморна кариера и баластриера, които запрашават въздуха в населените места от години. 

Писмото на хората от Куртово Конаре и Йоаким Груево до комисаря по околна среда в Европейската комисия представи Васил Къдринов от неправителствената организация Български център за зелена икономика. Той каза, че в близост до двете села се намират защитените зони по Натура 2000 "Река Въча - Тракия" и "Бесапарски ридове", а посегателствата ги заплашат с безвъзвратно унищожение, а фермерите в региона са лишени от условия за устойчив агробизнес. Къдринов напомни, че само от мраморната кариера в Куртово Конаре са засегнати 2000 жители, които дишат запрашения въздух на преминаващите камиони през селото.

Васил Къдринов
Васил Къдринов /Дарик архив

В момента дейността на двете фирми концесионери - на мраморната кариера в Куртово Конаре и баластриерата в Йоаким Груево, е преустановена, но последствията от работата им е разрушителна, посочи Васил Къдринов, като подчерта, че няма реакции от институциите по проблема. Той каза, че е сезиран вицепремиера Валери Симеонов, а министърът на енергетиката Теменужка Петкова е обещала да спре окончателно концесията.

Според представителите на Българския център за зелена икономика Закона за подземните богатства не осигурява ефективен контрол от държавата, а създава предпоставки за корупция.