Френски и наши експерти обсъждат трафика на хора

трафик на хора
трафик на хора / DarikNews.bg, архив
Съвместна българо-френска среща организират днес в Пазарджик Местната комисия за борба с трафика на хора и общината в града. Форумът е част от програмата „ROMACT: Включване на ромите на местно равнище”. Започва от 10:00 часа в зала „Архитектурен съвет“.

Неслучайно Пазарджик е избран за домакин на дискусията. Все по-нарастващата тенденция български граждани, основно от ромски произход, предимно от градовете Пазарджик, Пещера и Пловдив, да се насочват към френските градове Бордо и Тулуза, е една от основните причини за това сътрудничество. То се осъществява в областта на социалната интеграция на ромската общност с цел превенция от попадане в ситуация на трафик на хора.

По време на работната среща ще се обмени двустранна информация по за предприетите мерки на местно ниво с цел социалното включване на ромите, както и споделяне на трудностите за реализирането му. В обсъжданията ще участват представители на Бюрото по труда, Дирекция „Социално подпомагане“, Регионалната здравна инспекция, Регионалното управление по образованието.